تکامل موجودات زنده

تالیف : دکتر هنگامه علی بیک

انتشارات : فیروزه

در این کتاب مولف در هفت فصل به بررسی موضوع تکامل و منشا و پیدایش آن پرداخته است.

خانم علی بیک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و دارای مدرک ph.D از دانشگاه وین هستند.