پیدایش اولیه

پیدایش اولیه ماده ی زنده تا آنجا که به فراهمی مونومرهای زیستی مربوط می شود، نباید رویداد مرومزی به شمار آید...!

برگرفته از کتاب علم تکامل و جامعه

تالیف: گروهی از پژوهشگران زیست شناسی تکامل

نشر: خانه ی زیست شناسی

/ 0 نظر / 5 بازدید