معرفی کتاب1

حیات: طبیعت، منشا و تکامل آن

نوشته ی : آی.ای.اُپارین

ترجمه ی : هاشم بنی طرفی

چاپ سوم تهران 54

شرکت سهامی کتب جیبی

با همکاری انتشارات فرانکلین

من تصور می کنم این کتاب ارزشمند یکی از نخستین ها در موضوع فرگشت در ایران باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید